Villkor

Användarvillkor

1. Allmänt

PlayAlong AB (organisationsnummer 556690-3141) erbjuder genom prenumeration på playalong.se möjlighet för privatpersoner att ta del av de tjänster som PlayAlong och PlayAlongs samarbetspartners, tillhandahåller på www.playalong.se. De tjänster som för närvarande erbjuds är bl.a. videolektioner, forum och uppladdning av video, pdf:er och bilder (nedan gemensamt benämnda "tjänsterna"). Musiken på denna Internettjänst tillgängliggörs med tillstånd från Stim/NCB och SMFF.

2. Tillgänglighet

Tjänsterna är normalt sett tillgängliga dygnet runt. Fel eller avbrott kan emellertid förekomma och PlayAlong förbehåller sig rätten att stänga tjänsterna i samband med service.

3. Ändringar och tillägg

PlayAlong äger rätt att när som helst göra ändringar och/eller tillägg till dessa villkor. Sådana ändringar och/eller tillägg träder i kraft en (1) månad efter det att de nya villkoren meddelats prenumeranten eller publicerats på playalong.se. I det fall prenumeranten inte godkänner ändringar och tillägg har denne rätt att, som alltid, omedelbart avsluta sin prenumeration i enlighet med punkt sju. Sker inte sådan uppsägning anses prenumeranten ha godkänt de nya villkoren.

4. Registrering och prenumerationens omfattning

Du kan ta del av tjänsten gratis. Som gratismedlem har du tillgång till vissa, men inte alla, funktioner och tjänster som PlayAlong tillhandahåller. För att få tillgång till ytterligare funktioner och tjänster, däribland få fri och obegränsad tillgång till alla lektioner i streamat format måste du bli prenumerant. På registreringsssidan på www.playalong.se finns en mer utförlig beskrivning av prenumerationen samt priser.

Vi kan komma att ändra prenumerationsavgiften för Tjänsten när som helst med skäligt föregående meddelande. Om du inte samtycker till eventuella prisändringar gällande prenumerationen kan du avbryta din prenumeration i enlighet med punkt 7 i detta avtal.

5. Olika sorters prenumerationer

PlayAlong erbjuder tre typer av prenumerationer: Kampanjmedlem, Prenumerant och Skolmedlem. Ansökan om medlemskap sker på webbsidan www.playalong.se och den sökande skall där registrera samtliga uppgifter som efterfrågas. Genom registreringen blir sökanden medlem på playalong.se (fortsättningsvis benämnd "medlemmen"). Genom registreringen godkänner också medlemmen PlayAlongs samtliga villkor. Medlemmen lämnar också genom registreringen sitt samtycke till att PlayAlong kan publicera medlemmens användarnamn på playalong.se samt att medlemmens egna profilsida visas för andra medlemmar i PlayAlongs community.

6. Kostnad för Prenumerant (ej Kampanjmedlem eller Skolmedlem)

En Prenumeration på PlayAlong kostar 129,- per månad.

Prenumerationen löper tills vidare och du kan när som helst säga upp ditt prenumeration. Genom att ingå detta avtal bekräftar du att din prenumeration består av en initial kostnad samt en periodisk debitering och att PlayAlong har rätt att ta ut regelbundna avgifter utan ytterligare godkännande från din sida till dess att du säger upp prenumerationen. Första debiteringen sker direkt vid registreringstillfället och den periodiska debiteringen dras sedan periodvis från det betalkort som användes vid tecknandet av tjänsten. Detta gäller så länge som du kvarstår som prenumerant.

Det är av största vikt att du tillhandahåller aktuell, fullständig och korrekt information för din prenumeration, vilket bland annat innebär att du måste meddela PlayAlong nytt betalkortsnummer, ändrat sista giltighetsdatum för betalkortet samt om din betalningsmetod inte längre fungerar vid exempelvis förlust eller stöld. Du ombeds också att uppdatera din e-postadress vid byte.

7. Uppsägning av prenumeration

Du kan när som helst säga upp din prenumeration genom följande tre steg:

Gå in på playalong.se och logga in på "Min sida"

Klicka på Användaruppgifter

Välj "Avsluta prenumeration". Tryck på Spara.

Om du ångrar dig och vill ändra tillbaka är det bara att kryssa i rutan längst ned "Ångra avslutande av prenumerationen". Notera att du efter uppsägning av din prenumeration har kvar status Prenumerant under kvarvarande period som du betalat för. Därefter kommer du automatiskt att bli Gratismedlem.

8. Tillämpliga lagar

Förutom detta användaravtal gäller tillämpliga lagar för försäljning av tjänster och produkter via Internet såsom Dataskyddsförordningen (GDPR) och Distansförsäljningslagen.

9. Registrering av uppgifter

I och med tecknande av medlemskap accepterar du att PlayAlong AB registrerar de personuppgifter som du lämnar. Inga uppgifter kommer att överlåtas, säljas eller på annat sätt delges någon tredje part. Uppgifterna kommer inte att användas till något annat än den verksamhet som bedrivs inom PlayAlong.

10. Användning av tjänsterna

Medlemmen ansvarar för att tjänsterna inte utnyttjas i syfte att sprida sådana data eller information som är olaglig eller som kan anses stötande eller olämplig, att tjänsterna inte utnyttjas för obehörig åtkomst till anslutna nät eller datorresurser samt att data eller information inte obehörligen används, förstörs eller förvanskas. Medlemmen ansvarar också för att sådana data eller information som publiceras via tjänsterna inte gör intrång i tredje mans rättigheter. Medlemmen har inte rätt att använda tjänsterna för eget kommersiellt syfte genom att exempelvis förmedla information om eller marknadsföra kommersiella tjänster såsom spam, kedjebrev, pyramidspel eller annan verksamhet som inte är förenlig med våra tjänsters karaktär.

Samtliga immateriella rättigheter avseende material som publiceras via tjänsterna är PlayAlongs egendom alternativt egendom tillhörande tredje man med vilken PlayAlong samarbetar och får inte användas av medlemmen utöver vad som krävs för tjänsternas nyttjande enligt gällande villkor. Medlemmen äger således inte rätt att kopiera, sprida, skicka vidare eller på annat sätt göra material som förmedlas genom tjänsterna tillgängligt utan PlayAlongs medgivande.

Medlem äger rätt till maximalt 1 GB lagringsutrymme på "Min sida" och i forum.

11. Missbruk av medlemskap

PlayAlong äger rätt att med omedelbar verkan helt eller delvis begränsa medlemmens nyttjande av tjänsterna samt att säga upp medlemskapet med omedelbar verkan i fall medlemmen missbrukar tjänsterna på sätt som beskrivits i dessa villkor eller i övrigt inte fullgör sina åtaganden gentemot PlayAlong i enlighet med villkoren. Medlemmen skall ersätta PlayAlong för den skada som kan uppkomma på grund av medlemmens missbruk av tjänsterna eller i det fall medlemmen agerat i strid mot villkoren för medlemskapet.

12. Ansvarsbegränsningar

PlayAlong har inte ansvar för medlemmens eller andras användande av tjänsterna eller för material som medlemmen eller andra registrerar, mottar, lagrar, sänder ut eller gör tillgänglig på annat sätt. PlayAlong har vidare inget ansvar för material som publiceras på eller varor och tjänster som erbjuds via andra webbsidor som PlayAlong eller medlemmar av PlayAlong har upprättat länkar till på www.playalong.se.

PlayAlong ansvarar inte för förlust eller förvanskning av data eller information som förmedlas via tjänsterna. PlayAlong är inte heller ansvarigt i det fall någon behörig eller obehörig gör intrång i tjänsterna eller PlayAlongs eller medlemmens datorresurser och skaffar tillgång till, förstör eller förvanskar information eller sådana datorresurser.

13. Granskning av data och information

PlayAlong har rätt men inte skyldighet att granska sådan information som medlemmen kommunicerar eller publicerar via tjänsterna, för att säkerställa att medlemmen efterlever sina åtaganden gentemot PlayAlong. PlayAlong äger rätt att utan föregående meddelande till medlemmen helt eller delvis avlägsna sådan information som enligt PlayAlongs bedömning står i strid mot svensk lag, god sed, dessa villkor eller som i övrigt kan utgöra grund för ansvar för eller kritik mot PlayAlong.

14. Nyhetsbrev

PlayAlong kommer med jämna mellanrum att skicka ut nyhetsbrev till sina medlemmar via e-post. Dessa nyhetsbrev innehåller allmän information om nyheter, uppdateringar och ändringar som sker på PlayAlong. Medlemmarna kan genom att gå in på sina användaruppgifter avregistrera sig från nyhetsbrevet. Här kan medlemmen också välja att åter prenumerera på nyhetsbrevet om så önskas.

15. Överlåtelse

Medlemskapet är personligt och får inte överlåtas. PlayAlong äger rätt att helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter avseende tjänsterna till tredje man.

Köpvillkor

16. Priser

Samtliga priser anges inklusive 25 procent moms.

17. Leveranser

Alla paket skickas till köparen med Postens företags- eller postpaket. Varor levereras normalt inom 2-5 arbetsdagar. Ej uthämtade paket debiteras med våra fraktkostnader.

18. Support

Supporten nås på 08-70 00 055 samt på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. måndag till fredag 09.00 - 17.00.

19. Ångerrätt

PlayAlong kan inte kreditera felköp.

Från att du mottagit en fysisk vara gäller retur- och bytesrätt inom 14 dagar, förutsatt att varan då inte är använd och att varan returneras i oskadat skick. Om du ångrar köpet och vill skicka tillbaka varorna får du själv stå för returfrakten.

20. Fel vid leverans

Varor som erhållt synliga skador i samband med frakt skall reklameras omedelbart till ditt postkontor i samband med att varan kvitteras ut. Skador som inte syns utvändigt och därför inte går att upptäcka förrän paketet är öppnat ska inom 7 dagar från paketets uthämtande reklameras till PlayAlong via e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Vid fel som anmälts inom 14 dagar från utlämningsdatum står PlayAlong för returfrakt. Om inte detta sker åligger det kunden att returnera skadade varor. Dessa villkor gäller både företagspaket och postpaket.

21. Copyright

Rättigheterna till de av PlayAlong AB publicerade videolektionerna på denna sajt tillhör PlayAlong AB. Utvalda användare (t.ex. lärare som samarbetar med PlayAlong AB) äger själva rättigheterna till det material de själva publicerar under "Min sida" och förfogar själva över publicering såväl som borttagning.

Samtliga filmer, bilder, pdf:er etc skyddas av upphovsrättslagen och enligt denna är det förbjudet för användare att kopiera och tillgängliggöra produkter för allmänheten. Överträdelser kan leda till rättsliga påföljder.

22. Köpprocessen

Om du under köpprocessen ångrar några produkter du valt, tryck på "Ta bort" i din kundvagn och varan tas bort. Du har möjlighet att korrigera de val du gjort tills att du betalat. Efter att ditt köp har genomförts på våra betalpartners hemsidor dirigeras du automatiskt till en sida med titeln "Orderbekräftelse". Skriv ut denna sida som kvitto.

 

Detta avtal skall vara underkastat svensk lag. Tvist i anledning av tolkning och tillämpning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat Skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm.

PlayAlong AB

Box 3030

169 03 Solna