Em7

Välkommen till den sextonde lektionen i Tips: Ackord! I denna kurs kommer du att få lära dig att spela olika ackord. I denna videolektion går lärare Örjan Gill igenom ackordet Em7 och hur fingersättningen ser ut. Kolla även in nästa lektion där du får lära dig ackordet F. Lycka till, öva på med Örjan och kör hårt! Ladda ner ackordtabell